De ondernemer bepaalt hoe hij zijn klanten bedient

In het belang van haar klanten is Ydo altijd op zoek naar de juiste samenwerkingspartners om alle onderwerpen die van invloed zijn op de klantvraag te kunnen beetpakken. Zo ook op het gebied van informatietechnologie en digitalisering. Op dat thema is Ydo daarom aan de slag gegaan met het vormgeven van een samenwerking met Future Industries. Zij ondersteunen hun klanten namelijk bij het optimaliseren van de organisatie met digitalisering en datagedreven oplossingen. Maar, Future Industries laat de mensen van hun klanten het verschil maken door de vakkennis binnen de organisatie te verbinden aan de ICT van morgen.

In het vormgeven van een samenwerking vinden beide partijen het belangrijk om in het belang van klanten heldere afspraken te maken over de gezamenlijke klantbediening. Ydo heeft Future Industries daarom begeleid om hun verhaallijnen te expliciteren en de verhaallijnen van beide partijen te vertalen in een gezamenlijk verhaal richting klanten. Ruim een jaar later realiseert directeur van Future Industries Robin Burghard hoe herkenbaar de richting is, het is een goede basis om samen te werken met Ydo.

“Je leert elkaar beter kennen in een soort snelkookpan. Ik denk: om een partnership te ontwikkelen, samen met elkaar, moet je toch zulk soort processen doorlopen. Dat is volgens mij wel goed gelukt.”
Robin Burghard, Directeur Future Industries

Future Industries zet in op een integrale benadering om zo het organisatieontwerp en de IT-architectuur goed neer te kunnen zetten. Dit doen ze samen met de mensen van de klantorganisatie door hen mee te nemen en te betrekken bij digitaliseringsprojecten. Robin Burghard wil zijn klanten daarbij uitdagen gebruik te maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt voor een beter bedrijfsproces, dat wil zeggen: met digitalisering werken aan een robuust proces, betrouwbare informatie, real time inzicht en reducties van handelingen.

“Je ziet dat er in processen soms veel fout gaat of dat er veel dingen opnieuw gedaan moeten worden. Dat je een order mist omdat er iets ontbreekt en omdat je niet snel genoeg reageert. Dat kun je met digitalisering van je werkprocessen verhelpen.”
Robin Burghard, Directeur Future Industries

Een gedeelde visie

Dat een ondernemer of directeur zelf bepaalt hoe hij zijn klanten wil bedienen is voor zowel Future Industries als Ydo altijd het vertrekpunt voor de samenwerking met de klant. Beiden laten opdrachtgevers daarom de ruimte om een eigen invulling te geven aan hun visie. Software en digitale oplossingen zijn daar ondersteunend aan en moeten het proces prettiger en gemakkelijker maken voor zowel klanten als medewerkers. Dit maakt een integrale aanpak onmisbaar. Digitalisering biedt vele mogelijkheden om processen te optimaliseren en de operationele en organisatorische afstemming te ondersteunen en verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat dit in het verlengde ligt van de strategie van de organisatie. Ondersteunende systemen en werkprocessen vormen dan een logisch geheel dat medewerkers duidelijkheid biedt over hoe zij vanuit hun professie en vakmanschap kunnen bijdragen aan het bedienen van de klant om te voldoen aan de verwachtingen van hun organisatie. Bij onderwerpen in de industrie zoals Smart Industry, Smart Customization en Servitization, waarbij digitalisering en organisatorische vraagstukken sterk verweven zijn, is het van onmisbaar belang om die professionele kennis en vakkennis te voorzien van de juiste focus en kaders.

Hoe heeft Robin Burghard het proces ervaren?

Voor Future Industries is duidelijk geworden dat Ydo voor hun een geschikte partner is omdat Ydo hen kan versterken door klanten te begeleiden in het expliciteren van het idee achter de organisatie. Dit biedt ondernemers en directeuren namelijk de strategische focus die zij nodig hebben om goede beslissingen te kunnen nemen omtrent het hoe en wat van digitalisering binnen hun organisatie. Anderzijds is voor Future Industries duidelijk dat zij in Ydo een goede partij hebben gevonden om hen te versterken met betrekking tot de menselijke factor, zodra het gaat om het invoeren van de digitaliseringsoplossing.

“We hebben partijen als Ydo nodig die echt met die mens aan de slag gaan. Daar zit de waarde van de samenwerking. Dus aan de bovenkant, strategie, maar ook aan de kant van de uitrol en het change management stuk.”
Robin Burghard, Directeur Future Industries

Het vormgeven van de samenwerking zelf heeft Robin Burghard als een waardevol traject ervaren. Met name de gestructureerde aanpak vond Robin prettig aan de begeleiding van Ydo. Hij had er vertrouwen in dat zijn team stappen zou zetten en dat er wat uit zou komen, wat dat ook precies zou blijken te zijn. Dat neemt niet weg dat Robin Burghard het bepalen van het klantbedieningsprofiel van Future Industries best een zwaar en intensief proces vond. Ze werden uitgedaagd om goed na te denken over waar de organisatie voor staat.

Robin Burghard: “we hebben een grens verlegd in het op lijn krijgen van mensen. Doordat je gezamenlijk dit onder externe begeleiding doet wordt eenieder in ons team uitgedaagd om goed na te denken over: ‘waar staan we voor? Wat zijn onze kernwaarden?’ Je merkt dat er dan heel veel discussie ontstaat, juist in bepaalde details en wanneer het gaat om de juiste woorden”. Het is nu duidelijk afgebakend waar Future Industries begint en waar ze stopt, én waar de organisatie voor staat. Robin Burghard: “in onze uitingen waren we vrij breed en generalistisch. Onze nieuwe website is nu bijvoorbeeld veel meer to the point en afgebakend”.

Wil je ook Smart Industry , Smart Customization en Servitization combineren om je klanten beter te bedienen?

Bel ons op 026 – 474 2999 of mail naar dwarsvooruit@ydo.eu, dan komen wij graag bij jou langs om samen aan de slag te gaan.
Je kunt ook direct een kennismakingsafspraak inplannen