Homepage

Er zit meer in.
In jou en jouw organisatie.
Samen kan er nog zoveel meer.

Hoe doen we dit?

Door vragen te stellen die jou helpen het geheel te doorgronden. Vragen die dwars door alles heen gaan. Dwars door conventies. Dwars door organisaties. Om te ontdekken waarom je doet wat je doet. En waarom organisaties bewegen zoals ze bewegen.

Die antwoorden geven inzicht in hoe mensen denken en handelen. Wij zijn er om dat uit te dagen. Jouw kaders te doorbreken. Je te helpen af te stappen van platgetreden paden. En laten organisaties anders kijken om nieuwe perspectieven te zien. Zo zetten we mens en organisatie in hun kracht en brengen we jou in beweging.

Op weg naar nieuwe kansen.
Op weg naar nog beter.
Op weg vooruit.
Dwarsvooruit.

Ontdekken &
onderzoeken

Vaststellen wat je echt wil bereiken en waar verborgen kansen liggen door patronen te ontdekken en inzichten te verwerven.

Ontwerpen &
aanpassen

Bepalen van je samenwerkingsfundament en vertalen in logische, bruikbare structuren, processen en gedragsregels.

Ontwikkelen &
organiseren

Werken aan leiderschap, de organisatie van het werk en kennis, vaardigheden en gedrag van mensen.

Toepassen &
onderhouden

Leren te blijven werken volgens de afgesproken samenwerkings-principes, finetunen van de manier van werken en ontdekken van logische innovatiemogelijkheden.

Je wordt samen met Ydo een gemakkelijke organisatie voor je medewerkers en klanten

Werkwijze

We helpen directeuren en managers bij het sturend maken van de missie en waarden van hun organisatie. Dit is essentieel om de organisatie gemakkelijker te maken voor haar medewerkers en klanten. Ydo doet dit door directeuren en managers te begeleiden bij het invoeren van wetenschappelijk verantwoord leidinggeven. Dit leidt ertoe dat je de arbeidsprestatie en arbeidsmotivatie van de mensen in jouw organisatie met elkaar verweeft. Het effect hiervan is dat de mensen in je organisatie samenwerken voor eenzelfde doel, de missie.

Profiel

In kaart brengen van de drijvende kracht achter de samenwerking. Formuleren van een leidend samenwerkingsprincipe.

Kern

Vaststellen van het fundament van de samenwerking. Het samenwerkingsfundament vertalen in een karakterschets.

Concept

Doen van je belofte. Vertalen in samenwerkings- en organiseerprincipes. Met dit geheel ontstaat een krachtige samenwerkingsfilosofie.

Vormgeving

In kaart brengen wie er allemaal wordt geraakt. Afspreken waaraan we gefaseerd gaan werken en hoe we omgaan met onzekerheden. Samen creëren we jouw samenwerkingsprogramma.

Programma

Aan de slag met jouw samenwerkingsprogramma om de overgang te maken van ‘werken aan je organisatie’ naar ‘werken in je organisatie’. Onderweg doe je nieuwe inzichten op, die we integreren in het lopende samenwerkingsprogramma. Dit resulteert in je eigen grensverlegging.

Onderhoud

Systematisch blijven werken aan je zelfstandig betekenisvolle samenwerking met behulp van een onderhoudsprogramma. Hierdoor zorg je ervoor dat je de kracht van je missie maximaal blijft benutten.