Homepage

Er zit meer in.
In jou en jouw organisatie.
Samen kan er nog zoveel meer.

Hoe doen we dit?

Door vragen te stellen die jou helpen het geheel te doorgronden. Vragen die dwars door alles heen gaan. Dwars door conventies. Dwars door organisaties. Om te ontdekken waarom je doet wat je doet. En waarom organisaties bewegen zoals ze bewegen.

Die antwoorden geven helderheid en duidelijkheid over hoe mensen denken en handelen. Wij zijn er om dat uit te dagen. Jouw speelveld te verduidelijken. Jou te helpen je essentie te doorgronden. En laten organisaties anders kijken om nieuwe mogelijkheden te benutten. Zo zetten we mens en organisatie in hun kracht en brengen we jou in beweging.

Op weg naar nieuwe kansen.
Op weg naar nog beter.
Op weg naar vervuld leven.
Authentiek leven.

Visie

Wij zien dat professionele bedrijven en organisaties:

– Zorgen voor herkenbaarheid van het idee achter de organisatie, de doelen die er toe doen en de kernwaarden
– Vakinhoudelijke uitdagingen bieden en de daarbij behorende speelruimte geven
– Een goede materiële en psychologische beloning bieden (erkenning en vertrouwen)
– Zorgvuldige werving en selectie van leidinggevenden, professionals en vakmensen bieden voor bestaande teams
– Goede interne opleidingen bieden en promotie van binnen uit
– Groei op eigen kracht en focus op product/dienst-markt-combinaties bieden
– Veel in onderzoek en ontwikkeling investeren
– Een inspirerende organisatiecultuur creëren
– Professionele tegenstellingen respecteren en bespreekbaar maken
– Systematische zelfkritiek hebben om zelfgenoegzaamheid en arrogantie te voorkomen

Professionele organisaties hebben een management dat:

– Faciliteert en conditioneert
– Fungeert als hitteschild voor de politieke waan van de dag
– Teamwork stimuleert en statusverschillen verkleint
– Open communiceert
– Vertrouwen en succes uitstraalt

Ingevuld op hun eigen unieke manier. Daar gaan we voor. Elke dag. Met ons netwerk van organisatieontwikkelaars geloven wij dat door deze focus jouw organisatie van grotere waarde gaat zijn. Zodat jij de vrijheid hebt om je te richten op nieuwe ondernemerskansen. Met een toekomstbestendige organisatie. En dat wil jij op een professionele manier realiseren. We laten je anders kijken om jezelf te ontdekken. Welke nieuwe kansen zie je? Welke waarde wil je creëren? Hoe wil je de gecreëerde waarde verzilveren?

Laat het ons weten (stuur een mail)

Het beste waar jouw organisatie voor staat, wordt gerealiseerd en beleefd

Eén leidend principe voor alles

Lees meer

Het beste waar jouw organisatie voor staat, wordt gerealiseerd en beleefd

Wij houden ons bezig met organisatieontwikkeling. Zo zorgen wij dat waar jouw organisatie voor staat, wordt gerealiseerd en beleefd. Je organisatie als professioneel geheel dat loopt als een zonnetje: betrouwbaar de afspraken nakomen. Van klantbediening tot werving & selectie. Van duurzaamheidsstrategie tot executiestijl. Van organisatorische afstemming tot opleiden van mensen. En van arbeidsprestatie… tot plezier in het werk. Concreet bestaat ons werk uit het expliciteren en invoeren van de organisatieidentiteit, het organisatieconcept en organisatieprofessionaliteit. En ervoor zorgen dat deze met elkaar in balans zijn. Samen met jou leggen we je wérkelijke knelpunt bloot. En die pakken we samen aan. Onze casestudies bewijzen het.

Eén leidend principe voor alles

We begeleiden jou door het idee achter je organisatie terug te brengen tot één zin, één gedachte of één woord. Dit leidend principe ontsluit een wereld die logisch, consistent en congruent is. Wat is de essentie voor jouw handelen?

De aanpak om organisaties te professionaliseren is maatwerk

Ydo brengt met jou het volgende in kaart:

– Het aantal besturingsniveau ’s binnen jouw organisatie en het aantal mensen dat daarbij betrokken is
– Het huidige professionele beeld van je organisatie – is er veel gedoe of loopt het als een zonnetje
– De mate van flexibiliteit die de klanten vereisen van de organisatie
– De mate van voorspelbaarheid binnen de (operationele) organisatie
– Welk organisatiegereedschap is uitgewerkt en beschreven
– Welk organisatiegereedschap door de mensen binnen de organisatie op de juiste wijze wordt gebruikt
– Welk knelpunt je morgen aangepakt wil hebben

Op basis van deze gegevens werkt Ydo een plan van aanpak uit. Dit bespreken we met jou. Op basis van dit gesprek past Ydo, daar waar nodig, het plan van aanpak aan. Ydo voegt hier het investeringsplaatje aan toe, met daarbij de netto tijd die het van jou (en je mensen) zal vragen en de doorlooptijd om tot het resultaat te komen.
Na akkoord van dit geheel, start Ydo met jou en je mensen de werkzaamheden. De werkzaamheden van Ydo bestaan uit procesbegeleiding, training en coaching, afhankelijk van welke professionaliseringstap jij wil maken.

Onze diensten

Wij gaan graag voor de organisatiestrategie van jouw organisatie aan de slag. En dat kan op veel manieren; van identiteit tot positionering, van concept tot professionaliteit en van bedrijfsorganisatie tot de werkwijze van je mensen. Bekijk hieronder onze diensten en services.

Organisatie identiteit
Organisatiepositionering
Organisatie-essentie
Organisatie ideaal
Organisatiewaarden
Organisatiebewustzijn
Organisatieconcept
Organisatiebelofte
Organisatieverhaal
Organisatiepropositie
Bedrijfsorganisatie

Organisatieprofessionaliteit
Organisatieontwikkeling
Leiderschap
Werkwijze
Organisatie van het werk
Productiviteit
Karaktervorming
Werving & Selectie
Onboarding
Ontwikkelen van mensen / leercultuur

Waarom Ydo?

Oog voor het geheel

Een ander licht op jouw organisatie

Jouw wérkelijke knelpunt blootgelegd en aangepakt

Kenmerken van onze klanten

Onze klanten kenmerken zich door één of meer van onderstaande aspecten.

Klantspecifiek product of dienst

Lees meer

Het doorgronden, aanvoelen en realiseren van de behoeftes en ideeën van je klant is jouw passie. Het inrichten van een beheerst-flexibele organisatie om je klant van dienst te zijn en daarin je mensen meekrijgen, is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: machinebouw, jacht- en scheepsbouw, OEM-sector of professionele dienstverlening zoals ingenieursbureaus, accountancy en GGZ therapie, behandeling of begeleiding.

Veel invloedsfactoren

Lees meer

Je hebt te maken met veel stakeholders, vaak afkomstig uit diverse sectoren, die samen een resultaat moeten boeken (ketensamenwerking, bouwteams). Of je voert projecten uit waarbij er per project unieke geografische en demografische factoren zijn die van invloed zijn op jouw werkzaamheden. Het snel en effectief inrichten van een beheerst-flexibele projectorganisatie is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: projectmatige installatie techniek, systems integration, bouw en infra.

Onvoorspelbare omstandigheden

Lees meer

Jouw proces is complex door een grote invloed van de consument op je uitvoering, een groot aandeel onvoorspelbaar werk en/of parallelle processen die elkaar beïnvloeden. Het technisch realiseerbaar en sociaal verantwoord inrichten van een beheerst-flexibele uitvoeringsorganisatie is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: Retail,-Logistiek.

Leidinggeven aan professionals

Lees meer

Je geeft leiding aan verschillende disciplines die elk een eigen kijk op jouw organisatie als geheel hebben. Het ontwikkelen van een beheerst-flexibele organisatie die een interdisciplinaire aanpak volgt in het belang van de klant, is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie heeft zelfstandige afdelingen zoals HR, ICT, Facility Management en Technische Dienst in markten zoals de Industrie, Food, Pharma en Care and Cure.

Lees meer


Ydo bestaat meer dan 80 jaar. We weten waar we het over hebben. In die 80 jaar hebben we:

Verhalen uit de praktijk