Homepage

Er zit meer in.
In jou en jouw organisatie.
Samen kan er nog zoveel meer.

Hoe doen we dit?

Door vragen te stellen die jou helpen het geheel te doorgronden. Vragen die dwars door alles heen gaan. Dwars door conventies. Dwars door organisaties. Om te ontdekken waarom je doet wat je doet. En waarom organisaties bewegen zoals ze bewegen.

Die antwoorden geven inzicht in hoe mensen denken en handelen. Wij zijn er om dat uit te dagen. Jouw kaders te doorbreken. Je te helpen af te stappen van platgetreden paden. En laten organisaties anders kijken om nieuwe perspectieven te zien. Zo zetten we mens en organisatie in hun kracht en brengen we jou in beweging.

Op weg naar nieuwe kansen.
Op weg naar nog beter.
Op weg vooruit.
Dwarsvooruit.

Visie

Ydo werpt een ander licht op jou en je organisatie omdat we niet jouw organisatie als werkgever beschouwen, maar de klanten van jouw organisatie als werkgever zien. Deze verschuiving in focus is cruciaal, omdat zowel de professionals binnen je organisatie als de mensen op de werkvloer (onbewust) jou als vertegenwoordiger van de juridische entiteit van je organisatie zien. Zij hebben per slot van rekening met jou als vertegenwoordiger van de organisatie een arbeidscontract afgesloten. 

Door deze juridische constructie ontstaat bij de professional en de medewerker op de werkvloer het idee dat de leiding de werkgever is, met als gevolg een tegenstelling binnen de organisatie (zonder welke de informele organisatie zich niet zou kunnen keren tegen de formele organisatie zoals beoogd door de leiding). 

Echter de leiding vertegenwoordigt de juridische entiteit van de organisatie waar de professional en de medewerker (net als leiding) dan een onderdeel van worden. 

Noch de leiding, noch de organisatie kan de professional en de medewerker van werk voorzien in ruil voor een loon, mits de organisatie een relatie met klanten aangaat, wiens belangen de organisatie gezamenlijk behartigt, in ruil voor een financiële verplichting. Daarmee is dus niet de leiding de werkgever, maar de klant.

Deze focus is de basis om een betrouwbare organisatie te creëren. Ideeën en behoeftes van klanten met je collega’s op een beheerste wijze realiseren vind jij de noodzakelijke competentie van je organisatie. De wereld, de ideeën en de behoeftes van de ander staan centraal. 

Wat zijn betrouwbare organisaties?

Betrouwbare organisaties zijn organisaties waar beheersing en flexibiliteit hand in hand gaan.

Lees meer

Betrouwbare organisaties zijn organisaties waar beheersing en flexibiliteit hand in hand gaan. De leiding van de organisatie heeft oog voor het geheel en benadert vraagstukken integraal. Zij blijven de aandacht van de medewerkers focussen op het idee achter de organisatie. De besluiten die leidinggevenden op alle niveaus binnen de organisatie nemen, zijn consistent met elkaar en dragen bij aan het idee. De leiding van de organisatie ziet het als hun plicht dat de strategische, organisatorische en operationele afstemming elkaar logisch opvolgen.

Binnen een betrouwbare organisatie is daardoor altijd sprake van:

Eenheid van besluit
Eenheid van beleid
Eenheid van leiding
Eenheid van uitvoering

Het mentale model van de bedrijfsorganisatie is dusdanig geëxpliciteerd dat structuren, processen en systemen ondersteunend zijn aan het idee achter de organisatie. Zowel de leidinggevenden als de medewerkers ervaren die structuren, processen en systemen als logisch op elkaar afgestemd. Het gedrag van de medewerkers kenmerkt zich als een voorspelbare mix van discipline en vertrouwen in het belang van de klantbediening. Hierdoor is de organisatie in staat om de verwachting van en afspraken met de klanten na te komen en ervaren je klanten je als een prettige en gemakkelijke organisatie. 

Werkwijze: expliciteren en invoeren

We gaan met jou, je mensen en indien nodig met je klant(en) en partners in gesprek over de behoeftes die er zijn, de ideeën die er spelen en de risico’s waar je als leiding mee te maken hebt. Op basis hiervan bepalen we samen met jou het startpunt en de aanpak, volledig afgestemd op jouw situatie. We kunnen beginnen met een losse training of procesbegeleiding, maar ook een compleet expliciteer- en invoeringsprogramma behoort tot de mogelijkheden. 

Ydo focust zich op expliciteren en invoeren omdat we geloven dat de ontwikkeling van jouw organisatie en je mensen een gevolg is van het helder krijgen en eigen maken van het idee achter jouw organisatie: voor wie je het doet, hoe jij en je organisatie daar voor de ander en jezelf invulling aan geven, wat jou en je mensen motiveert, wat jullie kennen en kunnen en wat jullie samen realiseren. Hieronder is op hoofdlijnen het complete expliciteer- en invoeringsprogramma weergegeven. 

Flexibel naar de klant,
voorspelbaar intern

Kenmerken van onze klanten

Onze klanten kenmerken zich door één of meer van onderstaande aspecten.

Klantspecifiek product of dienst

Lees meer

Het doorgronden, aanvoelen en realiseren van de behoeftes en ideeën van je klant is jouw passie. Het inrichten van een beheerst-flexibele organisatie om je klant van dienst te zijn en daarin je mensen meekrijgen, is jouw grootste uitdaging. 

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: Machinebouw, Jacht- en Scheepsbouw, OEM, GGZ therapie, -behandeling of -begeleiding of Zakelijke Dienstverlening zoals Ingenieursbureaus, Accountancy. 

Veel invloedsfactoren

Lees meer

Je hebt te maken met veel stakeholders, vaak afkomstig uit diverse sectoren, die samen een resultaat moeten boeken (ketensamenwerking, bouwteams). Of voert projecten uit waarbij er per project unieke geografische en demografische factoren zijn die van invloed zijn op jouw werkzaamheden. Het snel en effectief inrichten van een beheerst-flexibele projectorganisatie is jouw grootste uitdaging. 

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: Projectmatige Installatietechniek of Systems Integration. 

Onvoorspelbare omstandigheden

Lees meer

Jouw proces is complex door een grote invloed van de consument op je uitvoering, een groot aandeel onvoorspelbaar werk en/of parallelle processen die elkaar beïnvloeden. Het technisch realiseerbaar en sociaal verantwoord inrichten van een beheerst-flexibele uitvoeringsorganisatie is jouw grootste uitdaging. 

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: Retail, Logistiek.

Zelfstandige stafafdelingen

Lees meer

Je beschikt over zelfstandige staf- en ondersteuningsafdelingen van specialisten die elk een verschillende kijk op jouw organisatie als geheel hebben. Het inrichten van een beheerst-flexibele staf- en ondersteuningsorganisatie die een multidisciplinaire aanpak volgt om in dienst van de lijnorganisatie te functioneren, is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie heeft zelfstandige afdelingen zoals HR, ICT, Facility Management of Technische Dienst in markten zoals de Industrie, Food, Pharma en Care and Cure.

Lees meer


Door onze klanten anders naar hun organisatie en medewerkers te laten kijken, hebben zij de betrouwbaarheid van hun organisatie o.a. op de volgende gebieden kunnen vergroten:

Betrouwbaarheid in de praktijk