Homepage

Er zit meer in.
In jou en jouw organisatie.
Samen kan er nog zoveel meer.

Hoe doen we dit?

Door vragen te stellen die jou helpen het geheel te doorgronden. Vragen die dwars door alles heen gaan. Dwars door conventies. Dwars door organisaties. Om te ontdekken waarom je doet wat je doet. En waarom organisaties bewegen zoals ze bewegen.

Die antwoorden geven helderheid en duidelijkheid over hoe mensen denken en handelen. Wij zijn er om dat uit te dagen. Jouw speelveld te verduidelijken. Jou te helpen je essentie te doorgronden. En laten organisaties anders kijken om nieuwe mogelijkheden te benutten. Zo zetten we mens en organisatie in hun kracht en brengen we jou in beweging.

Op weg naar nieuwe kansen.
Op weg naar nog beter.
Op weg naar vervuld leven.
Authentiek leven.

Visie

Ondernemers hebben ideeën en zien kansen om het leven van mensen prettiger en gemakkelijker te maken. Door hun ideeën te volgen en kansen te grijpen, geven ondernemers onze samenleving mee vorm. Hierbij investeren ze meer dan alleen hun (geleend) vermogen. Het grootste risico voor de ondernemer is namelijk niet dat hij zijn geld kwijt raakt – hij is geen speculant – maar of hij zijn idee weet te realiseren. De ondernemer investeert daarom het meest belangrijke wat er is: zichzelf. Hij besteedt al zijn tijd en energie aan het realiseren van zijn levensdroom. En om zijn droom te realiseren, neemt een ondernemer meer financiële risico’s dan een directeur die in dienst staat van een organisatie.

Slaat zijn idee aan dan maakt de ondernemer van potentiële klanten betalende klanten en kan hij zijn droom verzilveren. Dit stelt de ondernemer in staat om zijn organisatie verder uit te bouwen en mensen in dienst te nemen zodat hij nog meer klanten kan laten profiteren van zijn idee. Daarbij moet de ondernemer telkens relaties met klanten blijven uitbouwen en nieuwe aangaan om zijn mensen werk te kunnen bieden in ruil voor een loon. Daarmee ziet de ondernemer niet zichzelf, maar de klant als werkgever. Deze verschuiving in focus is cruciaal, omdat zowel de professionals binnen je organisatie als de mensen op de werkvloer (onbewust) jou, in je rol als directeur, zien als vertegenwoordiger van de juridische entiteit van je organisatie. Zij hebben per slot van rekening met jou als vertegenwoordiger van de organisatie een arbeidscontract afgesloten.

Door deze juridische constructie ontstaat bij de professional en de medewerker op de werkvloer het idee dat de leiding de werkgever is, met als gevolg een tegenstelling binnen de organisatie.

Echter de leiding vertegenwoordigt de juridische entiteit van de organisatie waar de professional en de medewerker (net als de leiding) onderdeel van zijn. Om de mentale tegenstelling tussen leiding en medewerkers te doorbreken is het een opdracht aan de leiding om op regelmatige basis aan zowel de professional als de medewerker op de werkvloer helder te maken dat ze het niet voor hen doen, maar voor de klant.

Om het idee achter de organisatie te realiseren zijn bij de ondernemer de leiding en het bezit van het bedrijf in één hand. Is er een splitsing tussen de leiding en het bezit van het bedrijf, dan wordt in de praktijk het bedrijf geleid door een professionele directeur. De praktijk leert dat een professionele directeur het originele idee achter de organisatie niet meer kent. Hij richt zich op het ontwikkelen van producten en diensten die klanten willen. En, hij richt zich op het tevreden stellen van de aandeelhouders. Vaak is hiervan het effect dat het businessmodel uiteindelijk alleen nog maar gericht is op geld verdienen en mensen enkel nog een middel zijn om geld te verdienen. Ydo richt zich op het idee achter de organisatie als basis voor het businessmodel, zodat we op een menselijke manier de waardecreatie voor de klant verweven met de waarde toe-eigening voor de ondernemer, de organisatie en de aandeelhouders.

Waarom is het idee achter de organisatie zo belangrijk?

Het idee achter de organisatie is jouw oog in de storm

Lees meer

Voor de ondernemer en directeur is het idee achter de organisatie zijn rustpunt, als ware het oog van de storm. Het definieert de waardecreatie die hij voor zijn klanten zal realiseren. Het is de bron om te komen tot business modellen, belevingen, producten en diensten om de behoeften en wensen van klanten in te vullen in ruil voor een financiële verplichting. De nieuw geworven klanten en het nakomen van de gemaakte afspraken met klanten uitgedrukt in klanttevredenheid zijn het bewijs. Door steeds weer het idee achter de organisatie te realiseren blijft de ondernemer/directeur de continuïteit van de onderneming borgen.

De ondernemer/directeur werkt daarbij samen met professionals en vakmensen op de vloer. Voor de professional biedt het idee achter de organisatie de leidraad voor de ontwikkeling van zichzelf, de organisatie en zijn collega’s. Voor de vakman biedt het idee achter de organisatie de basis voor een sociaal veilig systeem waarin hij zijn beroep kan uitoefenen en een loon kan verdienen.

Vanuit ontwikkelperspectief van mens en organisatie biedt het idee achter de organisatie het speelveld voor het verbeteren van de strategische, organisatorische en operationele afstemming of de integratie daarvan. De samenhang met het verbeteren van de relationele afstemming binnen de organisatie wordt daarin steeds belangrijker. Hoe gaan we met elkaar om en hoe werken we samen met klanten, maar ook met elkaar? Dit is belangrijk om het bedrijfskundige achter het strategische, organisatorische en operationele mensgericht te maken.

Tenslotte markeert het idee achter de organisatie het ‘true north’ op het morele kompas van de ondernemer/directeur in het leiden van de organisatie. Hoe groot mag bijvoorbeeld het verschil in beloning zijn tussen de meest en de minst verdienende persoon binnen de organisatie? Maar ook: welke impact mag en moet het leveren van het product of de dienst hebben op belangrijke vraagstukken in de samenleving? Hoe wil de ondernemer/directeur met zijn organisatie bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze samenleving?

Focus en aanpak

Om het idee achter de organisatie te realiseren werk je vanuit een realisatiefocus of een ontwikkelfocus. De realisatiefocus, ook wel het ondernemersperspectief, richt zich op de integratie en verbetering van de strategische, organisatorische en operationele afstemming. Daardoor ben je vanuit je eigen kracht beter in staat als organisatie opdrachten te werven die bij je passen, afspraken met klanten na te komen, leiding te geven op basis van heldere organisatiekaders en medewerkers te aantrekken, selecteren en ontwikkelen die bij de organisatiekaders passen en de organisatiekaders inspirerend, duidelijk en helder vinden.

De ontwikkelfocus, ook wel het HR perspectief, richt zich op het verbeteren van de relationele afstemming tussen mensen en teams en daarmee op het ontwikkelen van menselijke relaties: Human Relations Development. Door de relationele afstemming te verbeteren wordt helder welke verbeteringen nodig zijn op het gebied van strategische, organisatorische en operationele afstemming en welke behoefte er bij de medewerkers en leidinggevenden is voor opleidingen, maar ook de noodzaak vanuit de organisatie om medewerkers en leidinggevenden op te leiden om de klantfocus en klantgerichtheid te vergroten in het belang van de klantbediening.

 

Ydo focust zich op expliciteren en invoeren van het idee achter de organisatie. Dit doen we omdat we geloven dat de ontwikkeling van jouw organisatie en je mensen een gevolg is van het helder krijgen en eigen maken van het idee achter jouw organisatie:

Voor wie doe je het?
Hoe geven jij en je organisatie invulling aan de klantbediening?
Wat motiveert jou en je mensen?
Wat kennen en kunnen jullie?
En… wat realiseren jullie samen?

Door de aanpak van expliciteren en invoeren te volgen, creëer je als ondernemer of directeur voor je zelf en je mensen niet alleen helderheid en duidelijkheid, maar ook flexibiliteit naar je klanten en opdrachtgevers. Tegelijkertijd creëer je jouw eigen organisatiegereedschap, waardoor jij er op kunt vertrouwen dat je mensen na training en coaching binnen hun teams zelfbewust aan de slag kunnen. Hieronder is op hoofdlijnen het complete expliciteer- en invoeringsprogramma weergegeven.

Waarom Ydo?

Oog voor het geheel

Een ander licht op jouw organisatie

Jouw wérkelijke knelpunt blootgelegd en aangepakt

Kenmerken van onze klanten

Onze klanten kenmerken zich door één of meer van onderstaande aspecten.

Klantspecifiek product of dienst

Lees meer

Het doorgronden, aanvoelen en realiseren van de behoeftes en ideeën van je klant is jouw passie. Het inrichten van een beheerst-flexibele organisatie om je klant van dienst te zijn en daarin je mensen meekrijgen, is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: machinebouw, jacht- en scheepsbouw, OEM-sector of professionele dienstverlening zoals ingenieursbureaus, accountancy en GGZ therapie, behandeling of begeleiding.

Veel invloedsfactoren

Lees meer

Je hebt te maken met veel stakeholders, vaak afkomstig uit diverse sectoren, die samen een resultaat moeten boeken (ketensamenwerking, bouwteams). Of je voert projecten uit waarbij er per project unieke geografische en demografische factoren zijn die van invloed zijn op jouw werkzaamheden. Het snel en effectief inrichten van een beheerst-flexibele projectorganisatie is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: projectmatige installatie techniek, systems integration, bouw en infra.

Onvoorspelbare omstandigheden

Lees meer

Jouw proces is complex door een grote invloed van de consument op je uitvoering, een groot aandeel onvoorspelbaar werk en/of parallelle processen die elkaar beïnvloeden. Het technisch realiseerbaar en sociaal verantwoord inrichten van een beheerst-flexibele uitvoeringsorganisatie is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie is actief in één van de volgende markten: Retail,-Logistiek.

Leidinggeven aan professionals

Lees meer

Je geeft leiding aan verschillende disciplines die elk een eigen kijk op jouw organisatie als geheel hebben. Het ontwikkelen van een beheerst-flexibele organisatie die een interdisciplinaire aanpak volgt in het belang van de klant, is jouw grootste uitdaging.

Jouw organisatie heeft zelfstandige afdelingen zoals HR, ICT, Facility Management en Technische Dienst in markten zoals de Industrie, Food, Pharma en Care and Cure.

Lees meer


Door onze klanten anders naar hun organisatie en medewerkers te laten kijken, hebben zij de flexibiliteit naar klanten en voorspelbaarheid intern vergroot. Zij hebben dit kunnen bereiken door o.a. de volgende knelpunten aan te pakken:

Verhalen uit de praktijk