Homepage

Er zit meer in.
In jou en jouw organisatie.
Samen kan er nog zoveel meer.

Hoe doen we dit?

Door vragen te stellen die jou helpen het geheel te doorgronden. Vragen die dwars door alles heen gaan. Dwars door conventies. Dwars door organisaties. Om te ontdekken waarom je doet wat je doet. En waarom organisaties bewegen zoals ze bewegen.

Die antwoorden geven inzicht in hoe mensen denken en handelen. Wij zijn er om dat uit te dagen. Jouw kaders te doorbreken. Je te helpen af te stappen van platgetreden paden. En laten organisaties anders kijken om nieuwe perspectieven te zien. Zo zetten we mens en organisatie in hun kracht en brengen we jou in beweging.

Op weg naar nieuwe kansen.
Op weg naar nog beter.
Op weg vooruit.
Dwarsvooruit.

Ontdekken

Eenheid: vaststellen wat je echt wil en waar je echt voor staat
Bedrijfsorganisatie: vaststellen van wijze van besturing, mate van digitalisering, het aantal managementlagen en de personeelsformatie (aantal en anciƫnniteit).
Werkende mens: vaststellen van de personeelsformatie (competentieniveau), mate van vakbekwaamheid en professionaliteit en typering van het gedrag van de mensen in de organisatie.

Aanpak
bepalen

Welke hefboom wil jij centraal stellen?
Klantbediening: ontwikkelen van buiten naar binnen
Uitvoering: ontwikkelen van binnen naar buiten
Besturing: verbinden van de prestatie indicatoren tussen de verschillende besturingsniveaus
Leiderschap: welke mate van dienstbaarheid is nuttig?
Samenwerking: wat zijn de afspraken? Wat borg je? Waar stuur je primair op? Welke managementstijl is nodig?

Ontwerpen & invoeren

We gaan met jouw organisatie en mensen:
Ontdekken & onderzoeken
Ontwerpen & aanpassen
Ontwikkelen & organiseren
Toepassen & eigen maken

Onderhouden & innoveren

Blijven werken volgens je ontwerp: maken van een integraal plan zodat je er op kan vertrouwen dat je de afspraken met je klant blijft nakomen, je mensen het bedrijfsresultaat blijven behalen en zij de band met je organisatie behouden.
Een volgende stap maken: werken aan je volgende businessmodel en doorontwikkeling van je organisatie.

Je wordt een prettige en gemakkelijke organisatie voor je klanten met tevreden leidinggevenden, medewerkers en partners

Werkwijze

Binnen organisaties vinden wij steevast drie perspectieven: het perspectief van de baas die de organisatie primair ziet als een middel om resultaten te behalen, de professional die de organisatie primair ziet als een middel om te leren en ontwikkelen en de medewerker die de organisatie primair ziet als een sociaal-veilig systeem om een loon te verdienen. In onze werkwijze brengen wij deze voor jou samen om een prettige en gemakkelijke organisatie te worden voor je klanten. Hiervoor is het verweven van de arbeidsprestatie en arbeidsmotivatie van jou en je mensen in je organisatie noodzakelijk. Om hier voor jou op de juiste wijze op aan te sluiten gaan we met jou in gesprek welke organisatieprestatie jij wil verbeteren. We ontwerpen met jou en je mensen de kaders voor de gekozen hefboom. Vervolgens gaan we een plan ontwerpen voor de ontwikkeling van je organisatie dat economisch verantwoord, technisch uitvoerbaar en sociaal aanvaardbaar is. Dit doen we stapsgewijs. Bij elke fase bepaal jij hoe je verder wilt.

Profiel

Je besluitvormingskader: de waarden van je organisatie zo rangschikken dat ze voor jou en je mensen sturend zijn. Dit kader vertalen naar een merkidentiteit, een waardediscipline, inrichtingsprincipes of concurrerende waarden.

Kern

Het profiel vertalen in een karakterschets, ontwikkelplan en actieplan, om te komen tot een eigen mentaal model van de organisatie: de basis voor je eigen organisatiefilosofie.

Concept

Definiƫren van je eigen organisatiefilosofie. Dit biedt kaders voor je vereiste kwaliteitsniveau: waar maak je afspraken over? Wat borg je? Waar stuur je op? Welke leidinggevende stijlen zet je in?

Vormgeving

De organisatiefilosofie vertalen naar een invoeringsprogramma en dit nog beter maken door de kaders vanuit de andere hefbomen op te halen. En daarmee je definitieve invoeringsprogramma met oog voor het geheel te maken.

Programma

Inrichten van je prettige en gemakkelijke organisatie en opleiden van je mensen zodat zij de klant naar tevredenheid gaan bedienen en de door jou beoogde waarde toevoegen.

Onderhoud

Opstellen en uitvoeren van een meerjaren onderhoudsplan gericht op eenheid, bedrijfsorganisatie en werkende mens om je organisatieprestatie blijvend te leveren.